Aangescherpte transparantieregels: nog grote stappen te gaan.

Grote beursgenoteerde ondernemingen krijgen per 1 januari 2024 te maken met aangescherpte transparantieregels voor de duurzaamheidsinformatie. Dit bevat thema’s als Environmental, Social en Governance (ESG).
Door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) richtlijn, aangenomen door de Europese Commissie in april 2021, worden organisaties verplicht te rapporteren over de milieu impact en sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. De Autoriteit Financiële Markten AFM heeft een verkenning gedaan naar de rapportage van ondernemingen over klimaat, en de assurance hierbij. Er blijken nog grote stappen nodig om 2024 te halen.

Bevindingen op een rij:

  • ESG-thema ‘klimaat’: Ondernemingen hebben in korte tijd nog veel huiswerk te doen
    • Begin op tijd met het verzamelen van beschikbare en betrouwbare duurzaamheidsinformatie
    • Begrijpelijkheid assuranceverklaring van de accountant over duurzaamheid kan beter
    • Investeer in voldoende deskundigheid en capaciteit bij duurzaamheidsverslaggeving en assurance
    • CSRD geldt vanaf 2025 voor alle grote ondernemingen

 

(Bron: AFM.nl ‘Voor 2024 nog grote stappen nodig in duurzaamheidsinformatie verslaggeving.’)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.