Een duurzame samenleving verzekerd

Actueel

Laatste nieuws

Schade door extreem weer vorig jaar op recordhoogte

Het Verbond van Verzekeraars heeft gemeld dat de schade door extreem weer vorig jaar een recordhoogte heeft bereikt. Er is in 2022 ruim 886 miljoen euro uitgekeerd, blijkt uit de Klimaatschade monitor van de verzekeraars. De drie februaristormen, Dudley, Eunice…

Aangescherpte transparantieregels: nog grote stappen te gaan.

Grote beursgenoteerde ondernemingen krijgen per 1 januari 2024 te maken met aangescherpte transparantieregels voor de duurzaamheidsinformatie. Dit bevat thema’s als Environmental, Social en Governance (ESG). Door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) richtlijn, aangenomen door de Europese Commissie in april…

IPCC rapport deel 6: Geen nieuwe kennis wél meer urgentie

Het wetenschappelijk klimaatbureau van de Verenigde Naties, de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), heeft deze week een syntheserapport gepubliceerd. Hierin is de kennis van de voorgaande zes rapporten gebundeld en bevat geen nieuwe kennis maar heeft wél een urgentere toon….

Activiteiten

In de pers

Duurzaamheid loont!

Verduurzamen start met het vergaren van kennis. Over wat het is én wat je kunt doen. Dat is een belangrijke reden voor Kees Dullemond om INSVER in het leven te roepen. Verder is er vooral meer samenwerking nodig. INSVER is…

Klimaat en duurzaamheid topprioriteit maken

Steeds meer bedrijven pakken duurzaamheid actief op. Het merendeel van de bedrijven hebben volgens het CBS dit jaar maatregelen genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Er is maatschappelijk draagvlak voor deze verduurzaming en dat wordt alleen maar groter. De…

Column: INSVERdaad! Paul Burger

Lees in de column van Paul Burger hoe hij enthousiast werd om gezamenlijk te werken aan verduurzaming in de branche. VVP Column 2022 12 20 Insverdaad (Bron: VVP nr. 6 December 2022)

Station INSVER: De Verduurzamingstrein

Met een 28 pagina’s tellend plan van aanpak hebben Kees Dullemond en Kees van Steensel recent het Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche (INSVER) opgericht. ‘Dit instituut wil een vliegwiel zijn voor de verduurzamingsstrategie in de verzekeringssector. Op termijn voorzien we zelfs een…

Weetjes

Ja, ik draag graag mijn steentje bij aan de verduurzaming binnen de verzekeringsbranche.