Verontrustende bevindingen uit het Living Planet Report 2022

Het Living Planet Report geeft elk jaar weer hoe het is gesteld met onze biodiversiteit. Dit jaar laten de analyses zien dat er een gemiddelde afname is van 69% van wildlife tussen 1970 en 2018.
Het rapport geeft aan dat we te midden zijn van een biodiversiteit- en klimaatcrisis en dat we nog een laatste kans hebben om te handelen.

Klimaatverandering is hoofdoorzaak nummer één van het verdwijnen van biodiversiteit voor de komende tientallen jaren als we de opwarming van de aarde niet beperken tot max. 1,5 graad. Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn twee crisissen die niet onafhankelijk zijn van elkaar!

In het gebied van Latijns-Amerika is de afname van biodiversiteit het grootste. Namelijk: 94%.
Over de wereld genomen hebben zoetwatersoorten het enorm zwaar. Daar is een afname van 83% gemeten.

Deze editie van dit rapport is geschreven door 89 auteurs wereldwijd. In de analyses is gewerkt met verschillende data uit:

-IPCC Working Group 2 (The Intergovernmental Panel on Climate Change)
-IUCN Red List (International Union for Conservation of Nature)
-Bending the Curve

Deze laatste partij heeft scenario’s en modellen gemaakt waarin we ons een toekomst kunnen voorstellen waarin mens én natuur bloeien. Aan de hand van deze scenario’s zijn er ‘menu’s’ aan oplossingen bedacht die er voor zorgen dat we zo effectief mogelijk de uitdagingen rondom biodiversiteit- en klimaatverandering kunnen aanpakken.

Een aantal belangrijke bevindingen:

 • We moeten een netto/ natuurpositief doel bereiken om onze natuur te herstellen. Enkel een ‘net-zero’ verlies is absoluut onvoldoende!
 • De natuur heeft ons laten zien zeer veerkrachtig te zijn, MITS de natuur hiertoe de kans krijgt!
 • Er zijn scenario’s haalbaar waarbij we in 2050 volledig de natuur kunnen herstellen.
 • Wereldwijd overeenstemming bereiken over een natuur-positief doel is cruciaal.
 • Aankomende december krijgen we de mogelijkheid om tijdens de UN Convention on Biological Diversity (COP15) overeenstemming te bereiken.
 • Het ‘netto-zero emissie doel’ in 2050 en het ‘natuur-positief’ doel in 2030 zullen industrieën ontregelen die natuurverlies in de hand werken.
 • We schieten te kort in onze huidige acties. Er zijn geen tekenen van afname van biodiversiteitsverlies. We hebben een maatschappij geheel omvattende aanpak nodig die ons stimuleert om te handelen.
 • We zitten opgesloten en vast in het ‘oude-wereld’ denken en rechteloze posities. Moedige acties die nodig zijn voor een natuur-positieve toekomst blijven uit.
 • Er is een plan nodig dat eerlijk is en iedereen insluit en laat profiteren van de resultaten van onze acties, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan de oplossing.
 • Er moeten blijvende resultaten bereikt worden, op grotere schaal en met grotere urgentie dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Het is nu of nooit.
 • We moeten ons beseffen dat we ons bevinden in complexe en aan elkaar verbonden uitdagingen. Er is daarom geen ‘one-size-fits-all’ oplossing.

 

 

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.