Opbrengsten van duurzaamheid

De drie grootste misverstanden ontrafeld

Werken aan duurzaamheid in de verzekeringsbranche kent alleen maar winnaars. Het toepassen van verbeteringen op ecologisch, soci- aal en economisch vlak helpt iedereen. INSVER constateert dat er drie grote misverstanden rond duurzaamheid leven, waardoor de zonnige kant van duurzame acties minder goed wordt gezien. In dit artikel worden die misverstanden kort benoemd en weerlegd. Interessanter zijn natuurlijk de opbrengsten van werken aan duurzaamheid. Die zijn er in overvloed én op meerdere terreinen.

Een misverstand ontstaat als we elkaar niet “goed verstaan”. Het verhaal over klimaat en de SDG’s kan verkeerd begrepen worden, hetgeen tot misvattingen en soms zelfs tot een negatieve houding leidt. En dat is jammer, want we willen tenslotte allemaal ons beste beentje voor zetten bij het belangrijke en mooie onderwerp duurzaamheid in de verzekeringsbranche. Dus, hoogste tijd om die misverstanden te ontrafelen.

1. Er zijn geen voordelen aan verbonden

“Werken aan duurzaamheid kost alleen maar geld. Je krijgt er weinig voor terug. Er zijn veel leuke dingen die niet meer mogen (vliegen of in de old timer rijden). En er komen steeds meer dingen die moeten zoals: tweedehands kleding kopen en aan allerlei wetgeving voldoen. Kortom: bezig zijn met duurzaamheid is vervelend en je schiet er niet veel mee op. In mijn bedrijf heb ik mijn handen al vol aan personeel, automatisering en een goede omzet draaien; ik kan dit er echt niet bij hebben”.

Het tegendeel is waar: duurzaamheid is leuk, uitdagend, leerzaam en fijn om mee bezig te zijn. Kies vanuit je eigen vrijheid wat je op wilt pakken. Door informatie over duurzaamheid tot je te nemen en door steeds meer te doen, bouw je positieve ervaring op. En blijken er veel voordelen en opbrengsten aan duurzaam ondernemen te zijn verbonden: meer omzet, grote bijdrage aan de continuïteit van je bedrijf en veel voldoening (onderstaand nog meer hierover). Ga aan de slag en jij maakt het verschil. Hoe leuk is dat!

2. Het heeft geen zin dat ik wat doe

“Als ik iets doe op het gebied van duurzaamheid dan is dat een druppel op een gloeiende plaat en haalt het niets uit. Er zijn op korte termijn geen zichtbare resultaten te behalen. De opwarming van de aarde is al te ver gegaan en we zijn dus eigenlijk te laat. Anderen doen ook niet zo veel, dus wat heeft het dan voor zin?”

Om met het belangrijkste te beginnen: bij de opwarming van de aarde bestaat geen point of no return. Met andere woorden, het is nooit te laat om te beginnen en elke stap helpt om verdere opwarming te voorkomen. Duurzaam ondernemen kun je vergelijken met een marathon lopen: goed voorbereiden en lang volhouden. Maar bovenal: je kunt nooit de finish van een marathon halen als je niet de eerste twee stappen zet. Gelukkig zijn er al steeds meer mensen die dat weten en hun inspanning voor een betere wereld aan het plegen zijn. De kopgroep voor de verduurzaming van de verzekeringsbranche heeft zich met INSVER al gevormd. Je doet het dus niet alleen, maar met elkaar: de eerste 50.000 stappen zijn al gezet!

3. Het loopt niet zo’n vaart

“De opwarming van de aarde doet zich wel voor, maar de gevolgen daarvan zijn nog beperkt. Al die SDG’s over armoede- en hongerbestrijding, schoon water en een veilig leven doen zich in Afrika en Azië voor. Trouwens met nieuwe technologieën kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering wel opvangen. Er zijn overigens nog grotere problemen dan duurzaamheid die opgelost moeten worden: de oorlog in Oekraïne en de pandemie en bijvoorbeeld de nieuwe financiële crisis die dreigt in Europa. Nederland wil weer eens het braafste jongetje van de klas zijn en de Chinezen openen allemaal nieuwe kolencentrales”.

De aarde blijft nog wel een miljard jaar bestaan; maar de gevolgen voor mens en dier zijn in de 21e eeuw enorm en leidt tot onleefbare omstandigheden voor honderden miljoenen mensen. Klimaatverandering kost nu al 1 biljoen dollar per jaar en wordt onbetaalbaar als we het langer laten lopen. Nieuwe technologieën kunnen helpen (maar creëren ook weer nieuwe problemen: kosten veel natuurlijke hulpbronnen en energie, wat het klimaatprobleem vergroot). Alle 17 SDG’s doen zich ook in Nederland voor en we kunnen er wat aan doen. Nederland is een welvarend land en de verzekeringsbranche kan een aanjagende rol spelen in de verduurzaming van de samenleving.

Nu deze misverstanden de wereld uit zijn geholpen, is het goed wat verder in te zoomen op de voordelen van duurzaam ondernemen in de verzekeringsbranche. En die zijn talrijk.

Bijdragen aan duurzame samenleving

Zonder verzekeringen kan een samenleving niet functioneren. Het verzekeren van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten maakt de verduurzaming van de samenleving -sneller en beter- mogelijk. Voorbeelden van deze verzekerbaarheid van de verduurzaming zijn: waterstof, omslag van fossiele brandstoffen naar elektrificering, circulariteit, allerlei nieuwe bouwtechnieken van huizen en kantoren, etc. Assurantiekantoren vormen een fijnmazig sociaal netwerk over heel Nederland. Lokaal kan het assurantiekantoor, zelfstandig of in samenwerking met andere lokale bedrijven, allerlei initiatieven ontplooien op het gebied van de SDG’s (ecologisch, sociaal en economisch). Een duurzame verzekeringsbranche levert een enorme positieve bijdrage aan een duurzame rechtvaardige samenleving, met betere leefbaarheid voor toekomstige generaties.

Klanten in hun verduurzaming versnellen

Aan particuliere en zakelijke klanten kan duurzaam advies verstrekt worden. Er komen steeds meer duurzame verzekeringen op de markt. Duurzaam schadeherstel neemt een vlucht: repareren in plaats van alles vervangen en bijvoorbeeld schadeherstel in natura. Heel ondernemend Nederland zal de komende jaren moeten verduurzamen. Net als in de verzekeringsbranche komt er voor alle bedrijfstakken steeds meer wet- en regelgeving op gebied van duurzaamheid, waaraan alle bedrijven moeten voldoen. Door als ondernemer/adviseur zelf kennis en ervaring met verduurzaming van je bedrijf te hebben, kun je de klanten in hun verduurzaming en de verzekeringstechnische consequenties daarvan beter bij staan. Goed duurzaam verzekeringsadvies stelt dus bedrijven beter in staat duurzaam te ondernemen en de gezinnen kunnen duurzamer leven.

Succesvoller ondernemen als assurantiekantoor

Als ondernemer van je assurantiebedrijf ontwikkel je een visie over hoe je succesvol in de toekomst kunt -duurzaam- ondernemen. De klanten en de samenleving vragen de assurantie-ondernemer om in hun strategie en beleid, duurzaamheid te betrekken.  Een duurzaam assurantiekantoor is aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. Zij omarmen dit onderwerp automatisch als een thema dat aandacht verdient. Je kan er niet meer niet mee bezig zijn. In de samenwerking tussen partijen gaat het voldoen aan de klimaatdoelstellingen een grote rol spelen: verzekeraars willen samenwerken met duurzame assurantiekantoren en de bedrijven en gezinnen gaan steeds meer kiezen voor duurzame adviseurs. Duurzaam werken is over vijf jaar business as usual. Nu met duurzaamheid aan de slag gaan, is een verzekering voor de continuïteit van je bedrijf op de lange termijn.

Persoonlijke groei

De hele samenleving met inbegrip van de verzekeringsbranche maakt een transitie op gebied van duurzaamheid door. Als leider van je assurantiekantoor geef je mede richting aan deze transitie. Dat betekent kennis en informatie tot je nemen, zoeken naar oplossingen en vertalen naar activiteiten in je bedrijf. Dat is een leerzaam, uitdagend en leuk proces. Je bent actief bezig je bedrijf succesvol naar een nieuwe toekomst te leiden. Dat is modern duurzaam ondernemerschap anno 2022. Je geeft invulling aan je leiderschap van het bedrijf en de verantwoordelijk die je als ondernemer draagt voor een duurzame samenleving. Economisch gaat het je voor de wind en sociaal geeft het je voldoening. Wat is er mooier als ondernemer om te werken aan een duurzaam assurantiekantoor met tevreden medewerkers, tevreden klanten en een gewaardeerde plek in de plaatselijke samenleving?

De toegevoegde waarde van duurzaam ondernemen in de verzekeringsbranche is groot. Het bedrijf vaart er wel bij en de toekomst voor een rechtvaardige duurzame samenleving is weer wat rooskleuriger. Misschien komt nu wel de vraag bij je naar boven: hoe pak ik dit aan en wat kan ik morgen doen om mijn bijdrage aan de verduurzaming te leveren? Stof genoeg voor een artikel hierover in  een van de komende edities van de Beursbengels.

 

[‘Dit artikel staat ook in de Beursbengel, nr. 917, augustus-september 2022 en op kennisplatform FLINK’]

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.