Een duurzame samenleving verzekerd

Lid worden van het INSVER platform

Bijdragen aan een duurzame samenleving kan iedereen, overal en op een eigen manier. Dit geldt zowel privé als zakelijk. Met INSVER willen we ervoor zorgen dat de verzekeringsbranche de handen ineenslaat. Samen kunnen we immers meer bereiken dan alleen. INSVER biedt een platform waarmee alle deelnemers aan de slag kunnen met concrete acties om hun bedrijf te verduurzamen. De informatie op dit platform wordt inzichtelijk aangeboden en is waardevol en relevant voor jouw bedrijf. De voorbeelden en checklists en diverse tips stellen je in staat morgen de eerste stappen op jouw duurzaamheidsreis te zetten.

Ja, ik wil ook graag zorgen voor een duurzame samenleving door lid te worden van INSVER.

Contributieniveaus en prijzen

De contributiehoogte is afhankelijk van de grootte van je bedrijf (aantal werkzame personen); een overzicht met prijsniveau voor 2023 (vanaf 1 juni 2023).

 

Aantal personen 0-5 6-10 11-15 16-25 26-50 51-100 101-250
Verduurzamer € 125,00 € 245,00 € 375,00 € 555,00 € 795,00 € 995,00 € 1295,00

 

Door je bij INSVER aan te sluiten ben je een Verduurzamer in de verzekeringsbranche.

De contributiebedragen zijn inclusief 21% BTW en gelden voor een heel jaar. Opzegging is elk moment mogelijk; er vindt geen restitutie van de contributie plaats. Contributies voor bedrijven met meer dan 250 werkzame personen zijn op aanvraag.

 

We leggen je graag meer uit over de mogelijkheden om onderdeel te worden van INSVER.

INS_Illustratie_Verduurzamer_72DPI

Wat is een Verduurzamer?

Een Verduurzamer is actief bezig met het uitdenken en uitvoeren van duurzaamheidsacties binnen het bedrijf en de branche. Als Verduurzamer wil je niet alleen maar kennis en informatie over duurzaamheid opdoen, maar wil je meer: je bent vastbesloten duurzaamheid te integreren in je bedrijfsvoering. Je wilt meer concrete hulp bij de ontwikkeling van je competenties en het optuigen van jouw visie en te voeren strategie op duurzaamheid voor jouw kantoor. Daarnaast vind je het belangrijk om een actieve houding aan te nemen en heb je binding met het onderwerp duurzaamheid: om zo met collega’s invulling te geven aan de visie en missie van INSVER.

Wat krijgt een Verduurzamer?  

 • Toegang tot de INSVER-ledensite met eigen inlogcode
 • Database duurzaamheid verzekeringsbranche
 • Toegang tot artikelen, rapporten, boeken, checklists, hulpmiddelen, etc
 • Periodieke nieuwsbrief met actualiteiten en informatie
 • Gratis informatieve webinars (nog te ontwikkelen)
 • Toegang tot alle opleidingen e.d. en de INSVER calculators (tegen vergoeding)
 • Chat/mail contact voor informatie en vragen
 • Eenmalig gratis gebruik van de webtool CO2-calculator
 • 1 exemplaar INSVER rewritable to-do-book
 • Voeren van INSVER logo (onder voorwaarden)

Voorwaarden:  

INSVER is geen bedrijf met commerciële doelstellingen, maar een netwerkorganisatie om duurzaamheid in de verzekeringsbranche te realiseren. Als Verduurzamer ga je actief aan de slag met verduurzaming van jouw bedrijf en de verzekeringsbranche. Je maakt met INSVER de volgende afspraken:

 • Je onderschrijft de kernwaarden van INSVER: duurzaam, eerlijk, rechtvaardig, transparant en samen
 • Je spreekt je bereidheid uit “te brengen en te delen” en je wilt niet “alleen halen”
 • Je staat ervoor open om met andere deelnemers van INSVER te delen wat er binnen de organisatie aan duurzaamheid wordt gedaan, om elkaar te kunnen inspireren en samen te leren
 • Je bent ervan op de hoogte dat INSVER zal inventariseren wat je in enig jaar gedaan hebt aan duurzaamheid. Zodoende kan inzicht worden verkregen in de voortgang van duurzaamheidsinspanningen in de verzekeringsbranche
 • Je gaat ermee akkoord dat er periodiek e-mails met updates, nieuws en/of inspiratie naar jou gestuurd worden
 • Je weet dat voor deelname aan INSVER een jaarlijkse contributie in rekening wordt gebracht
 • Het -vrijwillig- aanleveren aan INSVER van jouw ideeën, voorbeelden en ervaringen met duurzaamheid wordt op prijs gesteld. Je geeft toestemming aan INSVER om dit met anderen te delen in bijvoorbeeld de nieuwsbrief of op de website van INSVER
 • Je doet je best om een nieuwe deelnemer aan te brengen en/of in ieder geval om anderen te inspireren, door te communiceren over duurzaamheid

Het logo van INSVER vermelden

Verduurzamers mogen het logo van INSVER in hun communicatie gebruiken, onder de volgende voorwaarden:

 

 • Duurzaamheid heeft in de visie en missie van je organisatie duidelijk een plek. Dit moet zichtbaar zijn op je website en bijvoorbeeld vermeld worden in de rapportage en overige communicatie van je bedrijf.
 • Je pakt ieder jaar tenminste 3 (hoe klein of groot ook) activiteiten op mbt duurzaamheid.
 • Je kunt je op elk gewenst moment afmelden als deelnemer aan INSVER en je zult dan – indien van toepassing – het logo van INSVER van jouw website en eventuele andere uitingen verwijderen.

Vriend van INSVER betekent:

Met elkaar activeren we onze branche om onze samenleving een stukje duurzamer en rechtvaardiger te maken. Met een donatie aan INSVER draag je een warm hart toe aan de realisatie van onze missie en visie. INSVER bevindt zich nog in een startfase, waarbij veel geïnvesteerd moet worden in de diensten, het kennisplatform en het secretariaat. De inkomsten uit de contributies zijn momenteel onvoldoende om deze kosten te financieren. Donaties zijn dan ook van harte welkom.

Wat kenmerkt een donatie aan INSVER?

 • Het wordt enorm gewaardeerd en er wordt zorgvuldig mee omgegaan
 • Met de donatie wordt geïnvesteerd in de professionalisering en groei van INSVER
 • Je bent vriend van INSVER: een extra community
 • Je levert een extra bijdrage aan de realisatie van duurzaamheid in de verzekeringsbranche
 • En dat geeft je een goed gevoel en voldoening
INS_Illustratie_Vriend_Van_Insver_72DPI

Donatiesuggesties

Een donatie doe je vanuit jezelf en geheel vrijwillig. Het staat je vrij elk bedrag te doneren dat je wilt. Hier worden suggesties voor je donatie gedaan afhankelijk van het aantal werkzame personen in je bedrijf. De donaties zijn BTW vrij. Een donaties wordt eenmalig gedaan, of voor meerdere jaren afgesproken.

 

Personen 0-5 5-20 20-100 100-250
Vriend van INSVER € 250,00 € 500,00 € 750,00 € 1.250,00

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan donaties. Donaties geef je onvoorwaardelijk: het geeft je geen plichten en geen rechten. Je wordt vriend van INSVER en je ontmoet vele andere vrienden die net als jij een warm hart aan INSVER toedragen: “Een duurzame samenleving verzekerd”.

De opbrengst

Wat deelnemen aan INSVER jou oplevert:

 

 • gebruik maken van ondersteuning door INSVER
 • onderdeel worden van netwerk van verduurzamers
 • informatie ontvangen via nieuwsbrieven en uitnodiging voor evenementen
 • samenwerking en/of coalities aan kunnen gaan
 • stimulans om je eigen verduurzaming sneller en beter te realiseren
 • zichtbaar kunnen communiceren van je inspanningen op klimaat- en SDG-gebied (en mogelijk onder voorwaarden met het INSVER-logo)
 • grote voldoening: je bent van betekenis voor een duurzame samenleving
 • het waarborgt de toekomst van je bedrijf