Dit gaan we merken van de verplichte Co2-rapportage voor woon-werkverkeer

Per 1 juli 2023 zijn organisaties met meer dan 100 werknemers in diens verplicht om de CO2-uitstoot van hun personeel in kaart te brengen en te rapporteren aan het Rijk. De CO2-cijfers ‘werkgebonden personenmobiliteit’ moeten jaarlijks overhandigd worden.
In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord waarin een pakketmaatregelen is opgenomen om de totale CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990.De rapportage van de CO2-uitstoot moet bedrijven vooral stimuleren om na te denken over alternatieve (schonere) vormen van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers – en actie te ondernemen.

De CO2-rapportage is niet vrijblijvend: “Regionale omgevingsdiensten zien erop toe dat de rapportageverplichting wordt nageleefd,” zegt de woordvoerder van IenW. “De diensten doen dat dit in opdracht van de gemeenten. Zo nodig kan een bestuurlijke sanctie in de vorm van een last onder dwangsom worden opgelegd om het indienen van de gegevens af te dwingen.”

(Bron: Nu.nl)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.