Een duurzame samenleving verzekerd

Duurzaamheid

Duurzaam zijn alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen. Het INSVER-logo is geïnspireerd door de onderstaande figuur.

Doe ook mee met INSVER en draag bij aan de INSVER slogan: een duurzame samenleving verzekerd.

Download ons plan van aanpak

Verzend downloadlink naar:

Ik geef toestemming om mij te mailen over INSVER.

17 SDG’s

De Sustainable Development GOALS van de Verenigde Naties zijn ontwikkeld om voor iedereen op aarde een betere en meer duurzame toekomst te verwezenlijken. De doelen richten zich onder meer op het bestrijden van armoede, onrecht, ongelijkheid, klimaatverandering en milieueffecten. Er zijn op vele wereldwijde uitdagingen concrete doelstellingen voor 2030 verwoord.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties betreffen een wereldwijd plan. Er wordt veel ruimte gelaten voor de verschillen in omstandigheden en prioriteiten in de landen. Om de doelen van de 17 SDG’s gerealiseerd te krijgen spelen burgers, bedrijven en overheden op juist nationaal en lokaal niveau een cruciale rol.

 

INSVER biedt het platform aan jou en andere deelnemers om zo een bijdrage te leveren aan de SDG’s in Nederland. Met als doel een duurzame samenleving voor iedereenl.

Wie en wat

WIE INSVER staat open voor alle partijen werkzaam in de verzekeringsbranche die een bijdrage aan verduurzaming willen leveren: de verzekeraars, volmachten, het intermediair en alle overige partijen.

 

WAT Je neemt je verantwoordelijkheid en gaat tijd en energie besteden aan het realiseren van -delen van- de SDG’s in Nederland. De SDG’s zijn van toepassing op drie niveaus:

 

 1. In de bedrijfsvoering van elk der partijen (ondernemerschap, missie en visie, onderdeel strategisch jaarplan, personeelsbeleid, marketing, etc)
 2. In de bedrijfskolom van verzekeren (samenwerking met partners, verzekeringsproducten, beleggingen, advies en begeleiding van klanten, schadeafwikkeling en preventie, etc)
 3. In de samenleving en de maatschappelijke omgeving van elk der partijen; internationaal, nationaal, regionaal, lokaal (communicatie/voorlichting, goede doelen, samenwerking, klanten betrekken, etc)

Word deelnemer bij INSVER.

Ga samenwerkingen aan met andere deelnemers. Kennis nemen en toepassen van new business models.

10 voorbeelden

Als je met duurzaamheid aan de slag wilt gaan is het best moeilijk kiezen. Het zijn veel verschillende onderwerpen, op veel verschillende terreinen. Er zijn geen verplichtingen wat je precies gaat oppakken. Daar ben je volledig vrij in. En, alles wat je doet is goed. Om je in dit proces te helpen hebben we de INSVER duurzaamheid introductie kit ontwikkeld. Tot slot hier 10 voorbeelden ter inspiratie.

 

 1. Ga nadenken en samenwerken met anderen over de vraag hoe we de verzekeringsproducten kunnen verduurzamen. Of hoe we tot een duurzaam adviesformat voor het intermediair kunnen komen.
 2. Stel niet winst- en groeimaximalisatie centraal, maar ga voor optimale werknemers- en klanttevredenheid.
 3. Verdiep je in het onderwerp duurzaamheid en SDG’s en lees artikelen en boeken over circulaire economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Schrijf je leuke ideeën op een A-4tje (en voer ze vervolgens uit natuurlijk).
 4. Ga met de milieubarometer (of een andere footprinttool) de CO2-footprint van je bedrijf bijhouden; maak een plan van aanpak om jouw CO2 uitstoot met 50% terug te brengen in 5 jaar.
 5. Formuleer je HR beleid met meer aandacht voor inclusiviteit, een veilige en gezonde werkomgeving, gelijke kansen en zelfde beloning voor allemaal en participatie in de samenleving.
 6. Ondersteun de plaatselijke voedselbank of schenk een bepaald bedrag (gekoppeld aan je behaalde winst) per jaar aan goede doelen.
 7. Neem het initiatief om een aantal bedrijven in je dorp of op het bedrijventerrein bij elkaar te halen om te bezien wat jullie samen aan duurzaamheid kunnen doen.
 8. Vergroen je kantoorpand met zonnepanelen, gras op het dak, zonweringen en bijvoorbeeld gescheiden afval, het uitzetten van alle apparatuur aan het eind van de dag en print zo min mogelijk (werk papierloos).
 9. Verzorg een gratis verzekeringsspreekuur, help vluchtelingen met hun inburgering of geef lessen Nederlands.
 10. Neem in de missie, visie en strategie van je bedrijf op welke bijdrage jij aan een rechtvaardige duurzame samenleving wilt leveren. Betrek je medewerkers hierbij.

 

Word deelnemer van INSVER en begin klein met datgene wat je het meest aan het hart gaat. Geruststellende gedachte voor jou: als deelnemer aan INSVER hoef je dit niet alleen te doen. Verduurzamen van de verzekeringsbranche doen we met elkaar. Laat je inspireren door het experience center en de best practices. Doe kennis en ideeën op in het INSVER kenniscentrum, de workshops en het kenniscafé. Maak gebruik van allerlei checklists, formats en andere instrumenten. Zo kun je samen jouw duurzaamheidsambities in de praktijk brengen.

Help jij ook mee om INSVER te realiseren?!