INSVER Producten en diensten

Insver_Icoon10

CO2 voetafdruk calculator basis

Meten is weten. Je CO2 uitstoot in kaart brengen op een snelle en eenvoudige manier doe je met onze basis versie van de INSVER voetafdruk calculator. Na afloop krijg je een rapportage waarmee je organisatie inzicht krijgt in de omvang en samenstelling van de voetafdruk naar verschillende activiteiten.

 

Daar waar je CO2-uitstoot het hoogst is kun je mogelijk met een beperkt aantal maatregelen al snel vooruitgang boeken.

Insver_Icoon05

CO2 voetafdruk calculator uitgebreid

De uitgebreide versie van INSVER CO2 voetafdruk calculator geeft meer verdieping en inzicht in jouw CO2 uitstoot.
Met een vragenlijst wordt het energieverbruik (verdeeld naar olie, benzine, elektriciteit, etc) in de organisatie geïnventariseerd op het gebied van vervoer, machines, kantoor, woon-werk-verkeer en dergelijke.
Op deze wijze kun je jaarlijks inzicht krijgen in de totale CO2-uitstoot en de ontwikkeling daarvan in de tijd.

Insver_Icoon02 SDG Verantwoord ondernemen

CO2 Workshop CO2-voetafdruk Assurantiekantoren

Met een CO2-voetafdruk calculator meet je de CO2-uitstoot van je organisatie over het jaar 2022. Speciaal voor assurantiekantoren heeft INSVER een online CO2-calculator ontwikkeld waarmee je je voetafdruk kunt berekenen. Tijdens deze tweedaagse online workshop ga je de calculator voor je eigen kantoor invullen en krijg je inzicht in de CO2-reductiemaatregelen die je kunt treffen.

 

Download hier de PDF: Workshop CO2 voetafdruk assurantiekantoren met meer informatie.

Insver_Icoon06 Duurzaamheid en de verzekeringsbranche

Masterclass Klimaatverantwoord Ondernemen in de Verzekeringsbranche

We leven alsof we 3 aardes hebben. Uitputting, verschraling en opwarming van de aarde is het gevolg. Deze masterclass leert je wat je binnen jouw bedrijf kunt doen aan klimaatverandering en afnemende biodiversiteit. Een belangrijke tool hierbij is de speciaal voor assurantiekantoren ontwikkelde INSVER CO2-calculator. Deze masterclass is uitsluitend met begeleiding.

 

Download hier de PDF: Masterclass klimaatverantwoord ondernemen in de verzekeringsbranche met meer informatie.

Duurzaamheid

Duurzaam zijn alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen. Het INSVER-logo is geïnspireerd door dit figuur.

 

De klimaatverandering en ongelijke  verdeling van welvaart zet hard door in de wereld en de gevolgen (ook op verzekeringsgebied) zijn desastreus. De verzekeringsbranche moet de klanten (burger, bedrijven en overige organisaties) helpen en ondersteunen in hun duurzaamheidsambities. Met verzekeringsproducten, met goed advies en door zelf het voorbeeld te geven.

 

INSVER werkt vanuit verschillende thema’s waarin de deelnemers handvatten krijgen aangereikt om zelf acties te creëren die passen bij de fase waarin het bedrijf zich bevindt van de duurzaamheidstransitie. Over deze thema’s worden webinars, workshops en trainingen georganiseerd. Ook zijn er tools en praktische hulpmiddelen beschikbaar. Speciaal voor onze deelnemers zijn er twee INSVER voetafdruk calculators ontwikkeld: één webtool versie met de mogelijkheid om een workshop te volgen en één uitgebreide versie met intensieve begeleiding via diverse masterclasses.

Thema’s

Insver_Icoon06 Duurzaamheid en de verzekeringsbranche

Duurzaamheid en de verzekeringsbranche

Insver_Icoon14 Wet en regelgeving

Wet en regelgeving

Insver_Icoon11 Thema Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen

Insver_Icoon07 Klimaat verantwoord ondernemen

Klimaat verantwoord ondernemen

Insver_Icoon02 SDG Verantwoord ondernemen

SDG verantwoord ondernemen

Insver_Icoon09 Circulariteit en welzijnseconomie

Circulariteit en welzijnseconomie

De verzekeringsbranche kan een grote bijdrage leveren aan de bestrijding van – de gevolgen van- de klimaatverandering en de realisatie van de 17 SDG’s.

17 SDG’s

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn ontwikkeld om voor iedereen op aarde een betere en meer duurzame toekomst te verwezenlijken. De doelen richten zich onder meer op het bestrijden van armoede, onrecht, ongelijkheid, klimaatverandering en milieueffecten. Er zijn op vele wereldwijde uitdagingen concrete doelstellingen voor 2030 verwoord.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties betreffen een wereldwijd plan. Er wordt veel ruimte gelaten voor de verschillen in omstandigheden en prioriteiten in de landen. Om de doelen van de 17 SDG’s gerealiseerd te krijgen spelen burgers, bedrijven en overheden op juist nationaal en lokaal niveau een cruciale rol.

 

INSVER biedt het platform aan jou en andere deelnemers om zo een bijdrage te leveren aan de SDG’s in Nederland. Met als doel een duurzame samenleving voor iedereenl.

Insver_Icoon07 Klimaat verantwoord ondernemen

Klimaat en biodiversiteit

In het meest gunstige geval beperken we de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast moeten we manieren bedenken hoe we met de gevolgen van klimaatverandering omgaan. De verzekeringsbranche is onderdeel van de oplossingen voor deze uitdagingen.

 

Een ander belangrijk punt rondom klimaat is de afbrokkeling van onze biodiversiteit. Veel planten- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen storten in. INSVER helpt bedrijven om ook hier hun bijdrage in te leveren aan oplossingen.

Insver_Icoon05

INSVER voetafdruk calculators

Een beter milieu start nog altijd bij onszelf. De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de CO2 uitstoot van fossiele brandstoffen. INSVER heeft twee voetafdruk calculators ontwikkeld, specifiek afgestemd op de verzekeringsbranche. Met de INSVER voetafdruk calculator krijg je inzicht in de CO2 uitstoot van je kantoor; en bovenal welke maatregelen je kunt nemen om de CO2 uitstoot te compenseren en te reduceren.

 

Er zijn twee versies van de INSVER voetafdruk calculator. De basis versie: voor zelfstandig gebruik, als eerste snelle quick scan en beschikbaar als webtool. Voor deze basis versie is ook een workshop beschikbaar.
De verdiepende versie: zeer uitgebreid, met intensieve begeleiding via het volgen van Masterclasses voor een diepgaande analyse, meer geschikt voor grotere assurantiekantoren.

Wie en wat

WIE INSVER staat open voor alle partijen werkzaam in de verzekeringsbranche die een bijdrage aan verduurzaming willen leveren: de verzekeraars, volmachten, het intermediair en alle overige partijen.

 

WAT Je neemt je verantwoordelijkheid en gaat tijd en energie besteden aan het realiseren van -delen van- de SDG’s in Nederland. De SDG’s zijn van toepassing op drie niveaus:

 

 1. In de bedrijfsvoering van elk der partijen (ondernemerschap, missie en visie, onderdeel strategisch jaarplan, personeelsbeleid, marketing, etc)
 2. In de bedrijfskolom van verzekeren (samenwerking met partners, verzekeringsproducten, beleggingen, advies en begeleiding van klanten, schadeafwikkeling en preventie, etc)
 3. In de samenleving en de maatschappelijke omgeving van elk der partijen; internationaal, nationaal, regionaal, lokaal (communicatie/voorlichting, goede doelen, samenwerking, klanten betrekken, etc)

Ga door met verduurzamen.

Ga samenwerkingen aan met andere deelnemers. Neem kennis van en pas new business models toe.

10 voorbeelden

Als je met duurzaamheid aan de slag wilt gaan is het best moeilijk kiezen. Het zijn veel verschillende onderwerpen, op veel verschillende terreinen. Er zijn geen verplichtingen wat je precies gaat oppakken. Daar ben je volledig vrij in. En, alles wat je doet is goed. Om je in dit proces te helpen hebben we hier 10 voorbeelden ter inspiratie.

 

 1. Ga nadenken en samenwerken met anderen over de vraag hoe we de verzekeringsproducten kunnen verduurzamen. Of hoe we tot een duurzaam adviesformat voor het intermediair kunnen komen.
 2. Stel niet winst- en groeimaximalisatie centraal, maar ga voor optimale werknemers- en klanttevredenheid.
 3. Verdiep je in het onderwerp duurzaamheid en SDG’s en lees artikelen en boeken over circulaire economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Schrijf je leuke ideeën op een A-4tje (en voer ze vervolgens uit natuurlijk).
 4. Vul de INSVER voetafdruk calculator in om inzicht te krijgen in de CO2-footprint van je bedrijf; maak een plan van aanpak om jouw CO2 uitstoot met 50% terug te brengen in 5 jaar.
 5. Formuleer je HR beleid met meer aandacht voor inclusiviteit, een veilige en gezonde werkomgeving, gelijke kansen en zelfde beloning voor allemaal en participatie in de samenleving.
 6. Ondersteun de plaatselijke voedselbank of schenk een bepaald bedrag (gekoppeld aan je behaalde winst) per jaar aan goede doelen.
 7. Neem het initiatief om een aantal bedrijven in je dorp of op het bedrijventerrein bij elkaar te halen om te bezien wat jullie samen aan duurzaamheid kunnen doen.
 8. Vergroen je kantoorpand met zonnepanelen, gras op het dak, zonweringen en bijvoorbeeld gescheiden afval, het uitzetten van alle apparatuur aan het eind van de dag en print zo min mogelijk (werk papierloos).
 9. Verzorg een gratis verzekeringsspreekuur, help vluchtelingen met hun inburgering of geef lessen Nederlands.
 10. Neem in de missie, visie en strategie van je bedrijf op welke bijdrage jij aan een rechtvaardige duurzame samenleving wilt leveren. Betrek je medewerkers hierbij.

 

Word deelnemer van INSVER en begin klein met datgene wat je het meest aan het hart gaat. Geruststellende gedachte voor jou: als deelnemer aan INSVER hoef je dit niet alleen te doen. Verduurzamen van de verzekeringsbranche doen we met elkaar. Laat je inspireren via INSVER platform. Maak gebruik van allerlei checklists, informatie, formats en andere instrumenten. Zo kun je samen jouw duurzaamheidsambities in de praktijk brengen.

Help jij ook mee aan het verduurzamen van de verzekeringsbranche?