IPCC rapport deel 6: Geen nieuwe kennis wél meer urgentie

Het wetenschappelijk klimaatbureau van de Verenigde Naties, de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), heeft deze week een syntheserapport gepubliceerd. Hierin is de kennis van de voorgaande zes rapporten gebundeld en bevat geen nieuwe kennis maar heeft wél een urgentere toon. Om op maximaal 1,5 graad opwarming uit te komen is het nodig om onze CO2-uitstoot onmiddellijk, snel en diepgaand terug te brengen naar nul.

Aanpassingen om klimaatverandering te beperken gaan op dit moment te langzaam, ze zijn gefragmenteerd, pakken soms averechts uit en zijn ongelijk verdeeld over de regio’s.
Door massale aanplant van bossen, en door fabrieken CO2 uit de lucht te laten zuigen, acht het IPCC het mogelijk om de opwarming te verminderen, en het doel van 1,5 graad aan het eind van de eeuw toch nog te halen.

Van alle broeikasgassen die de mens sinds 1850 heeft uitgestoten, is bijna de helft (42 procent) ná 1990 in de lucht gebracht.

(Bron: NRC, ‘Wie nu geboren wordt, zal extreme hitte meemaken’, 21 maart 2023)

De verzekeringsbranche

De verzekeringsbranche kan bijdragen aan het behalen van belangrijke klimaatdoelen door als sector de CO2-uitstoot naar nul te reduceren.
Organisaties kunnen al starten door de INSVER CO2 calculator in te vullen om inzicht te krijgen waar de grootste stappen gezet kunnen worden. Aanvullend op deze calculator is er een workshop en een masterclass beschikbaar om meer te leren over het creëren van CO2-reductie.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.