Sustainability Development Goals een introductie

SDG en verantwoord ondernemen in de verzekeringsbranche

De Verenigde Naties (VN) hebben zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s: Sustainable Development Goals) geformuleerd om van de wereld een betere plek voor en door iedereen te maken. Wat kun je als verzekeringsadviseur doen om een bijdrage te leveren aan de realisatie van die SDG’s? Kees Dullemond van INSVER zet de SDG’s in het licht. Aan professionals in de verzekeringsbranche geeft hij concrete tips en suggesties per SDG: voor in de bedrijfsvoering (missie en ondernemerschap), in de bedrijfsomgeving (lokale participatie en goede doelen) en in de bedrijfstak (advisering, verzekeringsproducten en schadeherstel). Met de informatie over de SDG’s in deze rubriek kun je je nader oriënteren, zodat je een goede keuze kunt maken welke SDG’s je in je bedrijf wilt toepassen.

Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties (VN) zijn in 1945 opgericht om oorlog de wereld uit te helpen. Ze houden zich ook bezig met het bestrijden van armoede en het verbeteren van de gezondheidszorg en huisvesting en dergelijke. Vanaf 1972 is daar de aanpak van milieuproblemen bijgekomen. In 2015 formuleerden de VN zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Ook in de verzekeringsbranche zijn er mogelijkheden om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en de SDG’s te implementeren in de bedrijfsvoering, advisering en in verzekeringsproducten. Om dit te realiseren is het op de eerste plaats belangrijk om het bewustzijn in de verzekeringsbranche te vergroten.

De officiële omschrijving van duurzame ontwikkeling komt van de
VN-commissie Brundtland: ‘een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’.

Met andere woorden, als wij nu in onze behoeften blijven voorzien op zo’n wijze dat we de grondstoffen uitputten, de opwarming van de aarde geen halt toeroepen en bijvoorbeeld de ongelijkheid tussen mensen groter maken, dan ontnemen wij de komende generatie(s) mensen een welvarende toekomst. Duurzaam zijn alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen.

De zeventien SDG’s

De zeventien SDG’s zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als klimaatcrisis, armoede en slecht onderwijs. Ook voor overheid, bedrijven, organisaties en burgers in Nederland vormen de VN doelen een duurzaam kompas. In de afbeelding hiernaast staan de SDG’s overzichtelijk vermeld.

 

Als je goed kijkt naar die zeventien doelen,
dan valt op dat ze draaien om de drie P’s:
People (mensen, sociaal) en Planet (aarde,
ecologisch) en Prosperity (welvaart, economisch).

 

 

 

Bijdrage leveren: hoe?

Iedereen kan een bijdrage leveren aan het realiseren van deze zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (die nader ingevuld zijn met 169 concrete subdoelstellingen). Ook alle bedrijven die werkzaam zijn in de verzekeringsbranche kunnen een actieve rol spelen. Veelgehoorde vragen zijn: ’wat kan ik doen?’, ‘hoe kan ik dit in mijn bedrijf
oppakken?’, ‘wat is de relatie met verzekeringen?’.

Er zijn legio mogelijkheden. Je kunt een SDG toepassen op drie verschillende niveaus:

– In de bedrijfsvoering: in de missie en je ondernemerschap, of in het personeelsbeleid en de huisvesting, en door bijvoorbeeld je voetafdruk te berekenen, et cetera.
– In de bedrijfsomgeving: denk aan lokale participatie en samenwerking, of vrijwilligerswerk en goede doelen ondersteunen, et cetera.
– In de dienst van de verzekeringsbedrijfstak zelf: het advies of de verzekeringen verduurzamen of bijvoorbeeld inzetten op schadeherstel.

In de komende edities van de Beursbengel en op deze site wordt deze rubriek geplaatst ‘SDG en verantwoord ondernemen in de verzekeringsbranche’ en helpen we je een eind op weg. In elke rubriek wordt één van de SDG’s behandeld. Na een korte introductie van het doel van de SDG volgt enige informatie over de situatie in Nederland. En vooral krijg je antwoord op de hiervoor genoemde vragen in de vorm van concrete voorbeelden en suggesties. Op zo’n manier dat je er morgen mee aan de slag kunt.

Nog veel te doen

De SDG’s lopen van 2015 tot 2030. We zijn dus bijna halverwege; ja, bijna op de helft qua tijd. Maar nog niet op de helft qua resultaat. Er is nog veel werk aan de winkel. Niet alleen mondiaal, maar ook in Nederland en in de verzekeringsbranche. We kunnen allemaal bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.