Een duurzame samenleving verzekerd

Over INSVER

Het Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche (INSVER) is voor ons allen, van ons allen.

 

Het doel van INSVER is om houding en gedrag te beïnvloeden, zodat:

 

  1. De verzekeringsbranche sneller en beter verduurzaamt
  2. Wij een impactvolle bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving leveren

 

Niemand kan dit alleen. We hebben elkaar nodig. Van de ondernemer met zijn kleine bedrijf tot de CEO in de multinational. Verzekeraars, intermediairs, schadeherstelbedrijven en alle overige partijen werkzaam in de branche. Met elkaar hebben we de mensen en de middelen om onze doelen te realiseren.

Doe ook mee met INSVER en draag bij aan de INSVER slogan: een duurzame samenleving verzekerd.

Download ons plan van aanpak

Verzend downloadlink naar:

Ik geef toestemming om mij te mailen over INSVER.

Missie en visie

INSVER wil de verduurzaming in de verzekeringsbranche versnellen. Om zo, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, een substantiële bijdrage te leveren aan een rechtvaardige, duurzame samenleving. Samen, met en voor elkaar in de verzekeringsbranche. Duurzaamheid en maatschappelijke impact zit in ons DNA.

 

De duurzame ontwikkelingsdoelen Sustainable Development Goals (SDG’s van de Verenigde Naties) zijn de leidraad in ons handelen.

 

Wij streven naar een gezond evenwicht tussen de sociale (People) en economische (Prosperity) en ecologische (Planet) belangen.

Wat we gaan doen!

INSVER is een platform, een kenniscentrum en een ontmoetingsplaats voor iedereen in de verzekeringsbranche.

 

Met een gezamenlijke focus op verduurzaming van het eigen bedrijf, de verzekeringsproducten en de dienstverlening en in het verlengde daarvan de verduurzaming in en van de Nederlandse samenleving.

 

We stimuleren elkaar om verduurzaming op te pakken en op een hoger level te brengen. INSVER ondersteunt daarin. Door kennis en informatie te leveren, ervaringen en best practices met elkaar te delen en door allerlei praktische tools en formats te verstrekken.

Laten we de krachten bundelen!

Binnen INSVER bundelen we de krachten van individuen en organisaties werkzaam in de verzekeringsbranche.

 

  • We willen stappen zetten naar een wereld met meer welzijn en minder ongelijkheid.
  • We willen de biodiversiteit en het klimaat beschermen.
  • We willen als verzekeringsbranche een zichtbare bijdrage leveren aan (lokaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoe het begon?

Begin 2021 kwamen Kees Dullemond (links op foto) en Kees van Steensel (rechts op foto) met elkaar in gesprek over de vraag: hoe kan ik meer doen aan verduurzaming in de verzekeringsbranche? Het bleek de start van een speurtocht naar de stand van zaken van duurzaamheid en mondde uit in het rapport “Een duurzame samenleving verzekerd, Plan van Aanpak”. Belangrijkste conclusies: de verzekeringsbranche loopt ten opzichte van andere bedrijfstakken achter met verduurzaming, terwijl juist de maatschappelijke betekenis van verzekeringen zo groot is. Onder het motto “verbeter de wereld en begin bij jezelf”, zijn we gekomen tot de oprichting van INSVER. Om zo, met meer aandacht voor duurzaamheid in de verzekeringsbranche, een structurele bijdrage te leveren aan een duurzame, rechtvaardige samenleving, voor de huidige en toekomstige generaties.

Zomer ’22 nieuwe fase

Vanaf 1 januari 2022 is INSVER operationeel en kun je deelnemer worden. INSVER is een Stichting zonder winstoogmerk. Inmiddels is ons bestuur compleet en zijn we samenwerkingen aangegaan met partijen die er voor zorgen dat onze leden voorzien zijn van de juiste middelen om te verduurzamen.

Help jij ook mee om INSVER te realiseren?!