Schade door extreem weer nu al veel hoger dan vorige jaar

Schade door storm is dit jaar al hoger uitgevallen dan in 2021. Dit jaar ligt de schade al boven de 500 miljoen en dat is ten opzichte van vorige jaar al 150 miljoen meer.
Deze bedragen zijn alleen berekent over particulieren en bedrijven.

Verzekeraars moeten dus veel meer uitkeren. Het bedrag over 2021 was ook al flink hoger dan de gemiddelde schade in de jaren 2007 tot en met 2020 (325 miljoen euro).

Het Verbond van Verzekeraars vreest dat deze bedragen de komende jaren nog meer zullen toenemen. We zullen dus maatregelen moeten nemen om stormschade te beperken.
Anticiperen op extreme weersomstandigheden moet onderdeel zijn van een goede verzekering. Daarnaast blijft het noodzaak om actief bij te dragen aan een beter milieu.

Als we niks doen weten we zeker dat we duurder uit zijn dan wanneer we NU investeren in duurzaamheid.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.