SDG 1: Armoede en de verzekeringsbranche

SDG en verantwoord ondernemen in de verzekeringsbranche

De Verenigde Naties (VN) hebben zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s: Sustainable Development Goals) geformuleerd om van de wereld een betere plek voor en door iedereen te maken. Wat kun je als verzekeringsadviseur doen om een bijdrage te leveren aan de realisatie van die SDG’s? In de komende edities van de Beursbengel en hier op deze website behandelt Kees Dullemond van INSVER in deze rubriek telkens een van de SDG’s. Aan professionals in de verzekeringsbranche
geeft hij concrete tips en suggesties per SDG: voor in de bedrijfsvoering (missie en ondernemerschap), in de bedrijfsomgeving (lokale participatie en goede doelen) en in de bedrijfstak (advisering, verzekeringsproducten en schadeherstel). Met de informatie over de SDG’s in deze rubriek kun je je nader oriënteren, zodat je een goede keuze kunt maken welke SDG’s je in je bedrijf wilt toepassen.

SDG 1: Geen armoede

SDG 1 van de Verenigde Naties (VN) richt zich op het uitroeien van armoede in al haar vormen en overal ter wereld. Momenteel zijn er 1,2 miljard mensen die met minder dan 1,25 dollar per dag moeten rondkomen; de officiële maatstaf om armoede te meten. Uit cijfers van het CBS uit 2020 blijkt dat 16,3 procent van de Nederlandse bevolking in dat jaar het risico liep op armoede of sociale uitsluiting. De verzekeringsbranche kan veel betekenen voor mensen in
armoede.

De VN-hoofddoelstelling ’beëindigen van armoede overal en in al haar vormen’ is in zeven subdoelstellingen verder uitgewerkt. Een kleine selectie:

1. Tegen 2030 extreme armoede wereldwijd uitroeien voor alle mensen die met minder dan 1,25 dollar per dag moeten rondkomen;
2. Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven minstens tot de helft terugbrengen;
3. Tegen 2030 ervoor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische middelen, alsook toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering.

Hoe is de situatie in Nederland?

Alhoewel Nederland tot een van de meest welvarende landen ter wereld behoort, doet ook armoede zich in verschillende vormen voor. Enkele voorbeelden:

– 34 van elke 10.000 inwoners tussen de 18 en 64 jaar hadden geen woonruimte
in 2020;
– 6,8 procent van de huishoudens leefde in 2020 van een inkomen onder de lageinkomensgrens;
– 221.000 kinderen tot 18 jaar maakten in 2020 deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat komt neer op 6,9 procent van alle kinderen, oftewel gemiddeld 2 per schoolklas;
– 24,2 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder maakte zich in 2020 veel zorgen over de financiële toekomst.

Wat kan de verzekeringsbranche doen om armoede flink te reduceren?

Bedrijfsvoering: in de missie en strategie van je bedrijf kun je hier aandacht aan geven. Verder kun je armoede bespreken met je medewerkers. Of je kunt armoede als aandachtspunt opnemen in je personeelsbeleid (arbeidsvoorwaarden en vrijwilligerswerk) en in de marketing/communicatie.

Bedrijfsomgeving: Je kunt je medewerkers een dag per jaar geven voor vrijwilligerswerk op het gebied van armoedebestrijding. Je kunt ook de plaatselijke voedselbank
ondersteunen of tweedehands computers verzamelen en met Sinterklaas uitdelen. Een andere optie is een project schuldhulpverlening starten in samenwerking met gemeente of lokale bank.
Bedrijfstak: je kunt verzekeringsadvies voor minderbedeelden aanbieden. Of bijvoorbeeld een gratis verzekerings- of hypotheekspreekuur regelen. Een mogelijkheid is ook om met verzekeraars en andere partijen waarmee je samenwerkt af te spreken om de toegang tot verzekeringsproducten voor minderbedeelde groepen te verbeteren. Verder kan je duurzaam beleggen in aandelen van bedrijven die zich committeren aan SDG-doel 1. Een andere optie is om het huren en kopen van woningen (in samenwerking met hypotheekverstrekkers) financieel toegankelijker te maken.

Daarnaast belangrijk: lees boeken, verzamel informatie en volg nieuws over het onderwerp armoede in Nederland en in de hele wereld. Bezoek interessante websites (zoals van de stichtingen Het Vergeten Kind en Kansarme Kinderen). Dan ga je vanzelf stappen zetten in je bedrijf en kom je tot goede ideeën hoe je dit kunt concretiseren in de verzekeringsbranche.

Gegevens armoedegrens in Nederland
De lage-inkomensgrens staat voor een vast koopkrachtbedrag en wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling. In 2020 lag dit bedrag op een netto-inkomen van:
– 1.100 euro per maand voor een alleenstaande;
– 1.550 euro per maand voor een paar zonder kinderen;
– 2.110 euro per maand voor een paar met twee minderjarige kinderen;
– 1.680 euro per maand voor een eenoudergezin met twee minderjarige kinderen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.