Sneller handelen van kabinet noodzakelijk om klimaatdoelen te behalen

Het omlaag brengen van de CO2 uitstoot met 60% in 2030 is onhaalbaar wanneer we niet sneller onze klimaatplannen uitwerken en uitvoeren. Dit constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Uit de voorlopige cijfers die in september zijn gepubliceerd blijkt dat Nederland ten opzichte van 1990 in 2030 39%-50% minder uitstoot zal hebben. Deze berekening is op basis van uitgewerkte plannen.

Er zijn meer plannen om bij te dragen aan de doelstelling van 60%. Deze zijn echter nog onvoldoende uitgewerkt.

“Als ze inderdaad op 60 procent willen sturen, dan zouden die restemissies ambitieuzer moeten zijn”, vindt PBL-onderzoeker Pieter Hammingh.

Het is niet bekend of Jetten de uitstootdoelen voor de verschillende sectoren nu gaat aanpassen. Eerder schreef de minister wel dat hij dat misschien nog doet als het PBL dat nodig acht.

(Bron: nu.nl)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.