Bestuur, Vrienden en Verduurzamers

Bestuur

Ons bestuur is een drijvende kracht achter de ontwikkelingen die INSVER heeft doorlopen om te worden wat het nu is. Met een enthousiaste, professionele en ook kritische houding zorgt ons bestuur ervoor dat INSVER verder uitgroeit tot een functioneel platform en een waardevol netwerk van verduurzamers in de verzekeringsbranche.

Voorzitter Edwin Bosma

Voorzitter

Edwin Bosma – BHB Dullemond 

Vanaf de start bij BHB Dullemond houd ik me bezig met de opvolging binnen bedrijven van  generatie op generatie en waar dat niet kan, kijk ik naar een duurzame voortzetting van het bedrijf door een overnemende partij.

Lees meer

Als bedrijf dragen we tevens zorg voor opleiding, groei en ontwikkeling van ons eigen team. Vanzelfsprekend draag ik ook bij aan de verduurzaming van de samenleving, door o.a. de gebruikelijke investeringen in laadpalen, zonnepanelen etc.

Al 25 jaar ben ik actief in de verzekeringsmarkt. Als stakeholder van mijn bedrijf wil ik graag kijken waar ik kan bijdragen aan het verduurzamen van de (verzekerings)wereld en omarm ik het idee van INSVER en zet me daarom graag in als voorzitter van deze duurzame stichting.

Toon minder

Kees van Steensel

Bestuurslid

Kees van Steensel

Al 35 jaar stuur ik ons familiebedrijf Van Steensel Assurantiën aan waarin duurzaamheid een prominente rol speelt. In 2008 werd duurzaamheid voor mij echt concreet toen ik vanuit mijn bestuursfunctie binnen de NVGA in het MVO branche-overkoepelend overleg mocht plaatsnemen.

Lees meer

Sindsdien heeft ook ons eigen bedrijf een verduurzamingsslag plaatsgevonden, waarbij verduurzaming in de breedte is opgepakt. Ons wagenpark is 100% elektrisch (opgewekt met eigen zonnecellen) en onze CO2 footprint wordt vanaf 2019 gemonitord.

 

Dat heeft ons ook aangezet om met de verduurzaming van ons pand in 2024 op 30% van onze footprint van 2019 uit te komen. In alle beslissingen binnen ons bedrijf wordt duurzaamheid breed meegewogen. Dat zit bij mij maar ook bij onze mensen in de genen. Daarom vind ik het een eer dat ik bij het prachtige initiatief INSVER betrokken mag zijn en ik kan meehelpen duurzaamheid in de branche te verankeren.

Toon minder

Femke Bakker

Penningmeester

Femke Bakker

Sinds 2018 ben ik Financieel directeur Turien & Co. Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen. Belangrijkste onderdelen van de groep zijn Turien & Co. Assuradeuren B.V. en Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. Ansvar werd in 1967 opgericht als een 100% dochteronderneming van de Zweedse verzekeraar Ansvar.

Lees meer

‘Ansvar’ is het Zweedse woord voor ‘verantwoordelijkheid’. Wij zijn als verzekeraar sinds de oprichting specialist in kwalitatief hoogstaande verzekeringen voor mensen met een bewuste levensstijl en een maatschappelijk bewustzijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zit dan ook in de genen van onze organisatie.

Mijn doelstelling is om de voetafdruk te verkleinen door duurzaamheid te integreren in je dagelijks leven en in de bedrijfsvoering. Dit vertaalt zich o.a. in aandacht voor het milieu en het klimaat, hergebruik van grondstoffen, zuinig omgaan met energie, bewuste keuzes in je beleggingsbeleid, keuze van duurzame ketenpartners enz. Als individu vind ik het belangrijk hier je steentje aan bij te dragen. Dit doe ik in mijn dagelijks leven, maar vooral ook door mijn invloed aan te wenden in mijn functie als financieel directeur bij Turien & Co Holding, maar nu dus ook als lid van het bestuur van Stichting Insver.

Toon minder

Kees Dullemond

Directeur

Kees Dullemond

Ruim 40 jaar ben ik al werkzaam in en voor de verzekeringsbranche. Als onderzoeker, als performance verbeteraar van het assurantie-intermediair en als strategisch adviseur voor verzekeraars.

Lees meer

Met als belangrijkste voor mij het inzicht dat de verzekeringsbranche van enorme maatschappelijke betekenis is. Verzekeringen zijn de smeerolie van de samenleving; het maakt het mogelijk dat gezinnen, bedrijven en alle organisaties kunnen blijven functioneren. En daar wordt elke dag heel hard aan gewerkt door tienduizenden betrokken verzekeringsmensen.

De hele samenleving, alle bedrijfstakken en dus ook de verzekeringsbranche staan voor een duurzaamheidstransitie. Een nieuw evenwicht tussen ecologische, sociale en economische belangen moet bereikt worden. De verzekeringsbranche kan een enorme structurele bijdrage leveren aan een rechtvaardige, duurzame samenleving, waarin het beter toeven is voor onze toekomstige generaties. Ik ben blij dat ik met het bestuur van INSVER hierin een stimulerende rol kan vervullen.

Toon minder

Doe ook mee met INSVER en draag bij aan de INSVER slogan: een duurzame samenleving verzekerd.

Download ons plan van aanpak

Verzend downloadlink naar:

Ik geef toestemming om mij te mailen over INSVER.

Founding partners van INSVER

We merken dat steeds meer partijen het belang in zien van samenwerken aan duurzaamheid. Dankzij onze Founding Partners heeft INSVER zover kunnen komen als waar we nu staan. Door de hulp van deze partners zijn de fundamenten gelegd van onze stichting en daar zijn we enorm trot op en dankbaar voor.

 

Ik wil graag informatie ontvangen over vriend worden van INSVER.

Verduurzamers

Dit zijn de bedrijven in de verzekeringsbranche die duurzaamheid in hun bedrijf en in contact met hun klanten toepassen en ontwikkelen. Zij mogen het INSVER logo voeren omdat ze actief een invulling geven aan de INSVER slogan: “een duurzame samenleving verzekerd”.

Financieel Verzekering Adviseurs

Ideële Verzekeringen

Van Steensel Assurantiën

Vugts Verzekeringen
Paul Burger

Kees van Steensel

Alexander Vugts
Amsterdam

Rotterdam

Vught

Verzekeraars

Nh1816 Verzekeringen

Turien & Co. en AnsvarIdéa

Scildon

Nationale Nederlanden

Janwillem Swart

Peter van Geijtenbeek

Gert Jan Fritzsche

 

Oudkarspel

Amsterdam

Hilversum

Den Haag

Overigen

BHBDullemond

DenK Internet Solutions

IDDS

MainPlus

SVC
Edwin Bosma

William Diebels

Sibrand van Roijen

Michel Amptmeijer

Richard Meinders
Soest

Tiel

Noordwijk

Rijswijk

Amersfoort