Verduurzaming bedrijventerreinen heeft een impuls nodig

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is een onderzoek gestart naar hoe de verduurzaming van bedrijventerreinen kan worden versneld. Er wordt gekeken naar wat dit betekent voor de rollen, verantwoordelijkheden en instrumenten van de rijksoverheid en andere overheden, marktpartijen en samenleving.

Lange tijd kregen bedrijventerreinen relatief weinig aandacht, zo worden bedrijventerrein in het klimaatakkoord niet genoemd. Er is geen beleid gericht op de verduurzaming van bedrijventerreinen zelf, waarin de verschillende duurzaamheidsopgaven worden geïntegreerd. Het unieke karakter van bedrijventerreinen – meerdere, andersoortige bedrijven zijn in elkaars nabijheid gevestigd – biedt (koppel)kansen om de verduurzaming van de Nederlandse samenleving en economie te versnellen en de brede welvaart in Nederland te vergroten.

De centrale vraag van dit advies is: “Hoe kan de verduurzaming van bedrijventerreinen en de bedrijven die er gevestigd zijn, worden versneld? Wat betekent dit voor de rollen, verantwoordelijkheden en instrumenten van de rijksoverheid en andere overheden, marktpartijen en samenleving?” Dit advies is opgenomen in ons werkprogramma (2022-2023) en is daarmee een gevraagd advies.

Na de zomer worden de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd.

 

(Bron: https://www.rli.nl/in-voorbereiding/verduurzaming-bedrijventerreinen)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.