Zeespiegelstijging is niet het breken van de dijken, maar de hele kust

70 jaar geleden verdrinken bijna tweeduizend mensen in Zeeland, Zuid-Holland en het westen van  Noord-Brabant. In één winternacht overstroomde 200.000 hectare land.  Over nog eens 70 jaar kan het water in de Noordzee 1 meter hoger staan en weer 70 jaar verder is de stijging meer dan verdubbeld.

De zeespiegeldreiging voor de toekomst is van andere orde dan het doorbreken van de dijken tijdens de watersnoodramp. De stijging kan zelfs een economische afweging zijn. We krijgen te maken met vragen of bepaalde aanpassingen wel betaalbaar zijn. “Er zijn economische kantelpunten die we voor kunnen zijn door nu aan te geven in welke richting we ons willen ontwikkelen – ook landschappelijk”, aldus Maarten Kleinhans hoogleraar fysische geografie van de Universiteit Utrecht.

Het ophogen van dijken is niet voldoende. Steeds hogere en sterkere dijken met dus steeds diepere polders brengen nieuwe risico’s met zich mee.

Nederland heeft enorm veel belang bij verlaging van onze CO2-uitstoot.

(Bron: nu.nl)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.