Stichting INSVER

Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam

KVK 84794488
RSIN 863373094
NL 43 TRIO 0320 418 200

INSVER heeft de ANBI status

De ANBI status brengt verplichtingen met zich mee. Dit betreft het rapporteren over de financiën en de activiteiten en plannen van INSVER.

Klik hier voor het financieel verslag 2022: Verkorte balans en staat van baten en lasten 2022 Stichting Insver.

Klik hier voor het Verslag bestuur INSVER 2022 en vooruitblik 2023.

Klik hier voor het Verslag bestuur INSVER 2023.

Klik hier voor de begroting 2024. 

Klik hier voor het Publicatie formulier ANBI instellingen INSVER.

Samenstelling bestuur

De bestuurswerkzaamheden worden onbezoldigd verricht.

Drs. E.K.B.J. Bosma (voorzitter)
Drs. K. Dullemond (secretaris)
Mw. F.J.E. Bakker – Teerling RA (penningmeester)
Mr. K. van Steensel (algemeen lid)

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel (conform artikel 2 van de statuten)

  1. Het verduurzamen van de verzekeringsbranche…
  2. …voor allen die werkzaam zijn binnen de verzekeringsbranche…
    met in het verlengde daarvan de verduurzaming in de Nederlandse samenleving.

De statuten zijn in 2023 gewijzigd. Dit zijn de recente statuten:
Statuten Stichting INSVER 2023.

Beleidsplan

Missie, visie en activiteiten van INSVER staan op deze website. Het eerste beleidsplan van INSVER (2021-2022) betreft de motivatie en doel tot oprichting van een instituut voor verduurzaming in en van de verzekeringsbranche.

Het beleidsplan van INSVER voor 2023 – 2025 richt zich op: het ontwikkelen, organiseren en aanbieden van activiteiten ter realisatie van de INSVER doelstellingen.